Meu Shiba

Este espaço é reservado para todos aqueles que adquiriram um filhote conosco. Fale sobre seu cão, conte-nos como esta sendo a experiência de ter um Shiba Inu.

fran
fran

press to zoom
CHARLOTTE
CHARLOTTE

Instagram: charlotteshibainu

press to zoom
fran
fran

press to zoom
1/2

Depoimentos de:

Renata - Krypto

Instagram: @krypto.shiba

Daniela e Carlos - Haru e Suki

instagram: @haru_and_suki

Aimée - Polenta

Instagram: @polentashiba

Marcio Juliana - Maki

Instagram: maki.the.shiba.inu

Débora - Nani
Maria Paula - Filó
Natali - Cocada

Inuki

Hayate

Spark

Krypto

Kimy

Yoko

Hagem

Hashi

Yumi

Kyuubi

Teo (CE)

Rock and Roll

Nina

Téo (PE)

Sheik

Gaia

Polenta

Cocada

Ryu

Murdock

Gipsy

Mochi

Joe

Hiro

Kimagure

Kiito

Achiles

Luke

Tibi

Luna

Hana

Bilbo

Luke

Charlotte

Yuki

Azuki

Sushi

Milo

Haru

Maki

Kobe

Filó

Yoshi

Natsu

Roza Maria

Hana

Ipa

Sushi

Natsu

Mai

Geek

Yumi

kitsune

Branca

Haru

Shibe